Asiakaskokemus-kirjan julkistamistilaisuus

Mari Lamberg

Liian monet yritykset väittävät olevansa asiakaskeskeisiä, vaikka teot puuttuvat. Yrityksissä ajatellaan edelleen, että asiakkaat ovat olemassa yrityksiä varten eikä päinvastoin. Asiakaskokemus ja sen johtaminen lähtevät ajatuksesta siirtää asiakkaat aidosti yrityksen toiminnan keskiöön ja luoda heille merkityksellisiä kokemuksia. Kun yritys maksimoi asiakkaille tuottamansa arvon, se maksimoi myös oman tuottonsa. Tilaisuudessa julkaistu kirja on poikkileikkaus asiakaskokemuksen johtamisesta.


Tapahtuman tiedot
Missä kävit?

Asiakaskokemus-kirjan julkistamistilaisuus Talentum Cafe

Kenet tapasit?

Palavelualan ammattilaisia, kirjailija Janne Löytänän

Kuka järjesti?

Kirjan kustantaja Talentum


Sisältö ja ajatukset
Mitä aiheita käsiteltiin?

Janne Löytänä kävi läpi, miksi asiakaskokemus on tärkeää, miten sitä voi toteuttaa ja mitä hyötyä siitä on yritykselle. Pavlos Ylinen kertoi omista käytännön kokemuksistaan monialaisesti. Lisäksi aiheesta käytiin jonkin verran avointa keskustelua.

Millaisia ideoita, ajatuksia ja huomioita sinussa syntyi? Miten hyödyit?

Asiakaskokemuksien maailma on todellinen mahdollisuus yrityksille. Sen toteuttaminen vaatii kuitenkin pitkäjänteistä työtä ja asiasta innostunutta johtoa. Suuret sanat eivät riitä vaan kaivataan todellisia tekoja. Sain tukea omaan opinnäytetyöhöni ja siihen, että pienetkin teot merkitsevät suuressa kokonaisuudessa.

Arviointi (1-5)
5

Virta

tiistai 20. syyskuuta 2011

Mari Lamberg uusi aineisto lisätty
20.9.2011 14:39