20/20-seminaari

Espoossa Laureassa järjestetyssä 20/20 seminaarissa keskusteltiin siitä, miten luomun osuutta koulujen ja päiväkotien aterioissa voitaisiin lisätä. Etsittiin konkreettisia keinoja, joilla voitaisiin kehittää luomuraaka-aineiden saatavuutta ja tiivistää eri tahojen yhteistyötä. Seminaarin järjesti Pro Luomu ry ja EkoCentria. Tilaisuus toteutettiin maa- ja metsätalousministeriön rahoituksella.
Seminaarin avasi vauhdikkaasti europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen. Hänen pääviestinsä oli, “ ei tehdä tästä turhan vaikeaa”, meidän kaikkien pitäisi ajatella luomuruoan käytön kasvattamista kokonaistaloudellisesti. Avainsanoina: kokonaistaloudellisuus ja yhteistyö.
Iltapäivän luennoitsijat koostuivat yhteistyön eri osa-puolista, alkuperäistuottajista ja kuntien ravintolapalveluiden suunnittelijoista, sekä mukana oli luomu ”case” ruotsista sekä Malmön kaupungin apulaiskaupunginjohtajan hanke luomun käytön kasvattamisesta.
Yhteenvetona päivän keskusteluista: luomualan keskeinen ongelma on kysynnän ja tarjonnan kohtaamattomuus. Toisinaan tuotetaan tarpeeseen nähden liikaa jotain luomutuotetta, toisinaan tarjonnan puute hidastaa markkinan kasvua. Luomuketjussa kysynnän ja tarjonnan tasapaino on erityisen haasteellista, koska luomusäädösten vaatiman siirtymäajan vuoksi luomutuotanto kasvaa kysyttyä hitaammin.
20/20 tarkoitetaan, että vuoteen 2020 mennessä koulujen ja päiväkotien ruoasta tulee olla luomua 20 %. Motiivina kaikille on luonnollisesti lisäaineettomuus, lasten - ja ympäristön hyvinvoinnin kasvattaminen. Esteinä tavoitteiden saavuttamiseksi koetaan hinta, saatavuus, tietämättömyys ja hankintaosaaminen sekä tiedottaminen.

Alkuperäistuottajien puolesta taas nostettiin kysymys: miksi hintaa nostetaan joka por-taassa, vaikka luomun lisäarvo syntyy tuotannon ensimmäisessä portaassa. Luomu-porkkanan logistiikka ja varastointi on samanhintaista kuin normaalin porkkanan?.
Seminaarin päätti Helsingin Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Mari Puoskari totea-malla: tarvitaanko nyt tahtoa vai rahaa! – molempia.

Kehitys on kestävää, jos sillä voidaan tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä silti tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omia tarpeitaan.
Yhteinen tulevaisuutemme
Ympäristön ja kehityksen maailmankomission raportti.


Tapahtuman tiedot
Tapahtuma

Sisältö ja ajatukset
Arviointi (1-5)
4

Virta

torstai 21. maaliskuuta 2013

Terhi Aho aineisto päivitetty.

{ds}{fs}{summary}{diff_changed}{fe}{old_value}{os}Espoossa Laureassa järjestetyssä 20/20 seminaarissa keskusteltiin siitä, miten luomun osuutta koulujen ja päiväkotien aterioissa voitaisiin lisätä. Etsittiin konkreettisia keinoja, joilla voitaisiin kehittää luomuraaka-aineiden saatavuutta ja tiivistää eri tahojen yhteis-työtä. Seminaarin järjesti Pro Luomu ry ja EkoCentria. Tilaisuus toteutettiin maa- ja met-sätalousministeriön rahoituksella.
Seminaarin avasi vauhdikkaasti europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen. Hänen päävies-tinsä oli, “ ei tehdä tästä turhan vaikeaa”, meidän kaikkien pitäisi ajatella luomuruoan käytön kasvattamista kokonaistaloudellisesti. Avainsanoina: kokonaistaloudellisuus ja yhteistyö.
Iltapäivän luennoitsijat koostuivat yhteistyön eri osa-puolista, alkuperäistuottajista ja kuntien ravintolapalveluiden suunnittelijoista, sekä mukana oli luomu ”case” ruotsista sekä Malmön kaupungin apulaiskaupunginjohtajan hanke luomun käytön kasvattami-sesta.
Yhteenvetona päivän keskusteluista: luomualan keskeinen ongelma on kysynnän ja tar-jonnan kohtaamattomuus. Toisinaan tuotetaan tarpeeseen nähden liikaa jotain luomu-tuotetta, toisinaan tarjonnan puute hidastaa markkinan kasvua. Luomuketjussa kysynnän ja tarjonnan tasapaino on erityisen haasteellista, koska luomusäädösten vaatiman siirtymäajan vuoksi luomutuotanto kasvaa kysyttyä hitaammin.
20/20 tarkoitetaan, että vuoteen 2020 mennessä koulujen ja päiväkotien ruoasta tulee olla luomua 20 %. Motiivina kaikille on luonnollisesti lisäaineettomuus, lasten - ja ym-päristön hyvinvoinnin kasvattaminen. Esteinä tavoitteiden saavuttamiseksi koetaan hinta, saatavuus, tietämättömyys ja hankintaosaaminen sekä tiedottaminen.

Alkuperäistuottajien puolesta taas nostettiin kysymys: miksi hintaa nostetaan joka por-taassa, vaikka luomun lisäarvo syntyy tuotannon ensimmäisessä portaassa. Luomu-porkkanan logistiikka ja varastointi on samanhintaista kuin normaalin porkkanan?.
Seminaarin päätti Helsingin Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Mari Puoskari totea-malla: tarvitaanko nyt tahtoa vai rahaa! – molempia.

Kehitys on kestävää, jos sillä voidaan tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä silti tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omia tarpeitaan.
Yhteinen tulevaisuutemme
Ympäristön ja kehityksen maailmankomission raportti.{oe}{new_value}{ns}Espoossa Laureassa järjestetyssä 20/20 seminaarissa keskusteltiin siitä, miten luomun osuutta koulujen ja päiväkotien aterioissa voitaisiin lisätä. Etsittiin konkreettisia keinoja, joilla voitaisiin kehittää luomuraaka-aineiden saatavuutta ja tiivistää eri tahojen yhteistyötä. Seminaarin järjesti Pro Luomu ry ja EkoCentria. Tilaisuus toteutettiin maa- ja metsätalousministeriön rahoituksella.
Seminaarin avasi vauhdikkaasti europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen. Hänen pääviestinsä oli, “ ei tehdä tästä turhan vaikeaa”, meidän kaikkien pitäisi ajatella luomuruoan käytön kasvattamista kokonaistaloudellisesti. Avainsanoina: kokonaistaloudellisuus ja yhteistyö.
Iltapäivän luennoitsijat koostuivat yhteistyön eri osa-puolista, alkuperäistuottajista ja kuntien ravintolapalveluiden suunnittelijoista, sekä mukana oli luomu ”case” ruotsista sekä Malmön kaupungin apulaiskaupunginjohtajan hanke luomun käytön kasvattamisesta.
Yhteenvetona päivän keskusteluista: luomualan keskeinen ongelma on kysynnän ja tarjonnan kohtaamattomuus. Toisinaan tuotetaan tarpeeseen nähden liikaa jotain luomutuotetta, toisinaan tarjonnan puute hidastaa markkinan kasvua. Luomuketjussa kysynnän ja tarjonnan tasapaino on erityisen haasteellista, koska luomusäädösten vaatiman siirtymäajan vuoksi luomutuotanto kasvaa kysyttyä hitaammin.
20/20 tarkoitetaan, että vuoteen 2020 mennessä koulujen ja päiväkotien ruoasta tulee olla luomua 20 %. Motiivina kaikille on luonnollisesti lisäaineettomuus, lasten - ja ympäristön hyvinvoinnin kasvattaminen. Esteinä tavoitteiden saavuttamiseksi koetaan hinta, saatavuus, tietämättömyys ja hankintaosaaminen sekä tiedottaminen.

Alkuperäistuottajien puolesta taas nostettiin kysymys: miksi hintaa nostetaan joka por-taassa

21.3.2013 19:50
Terhi Aho uusi aineisto lisätty
21.3.2013 19:46