AIKAPOLITIIKASTA VOIMAVAROJA KANSALAISTEN ARKEEN

Ihmisten ajan ja arjen hallintaa voidaan helpottaa aikasuunnittelulla, jossa kansalaiset osallistuvat oman yhteisön (työ- ja asuinyhteisön) suunnitteluun siten, että eri palveluita tarjotaan samalta tiskiltä siellä ja silloin kun niitä tarvitaan.


Tapahtuman tiedot

Sisältö ja ajatukset

Ympäristöpsykologian professori Liisa Horellin luento 10.12. 2009 Akavan jäsenille ravintola Limonessa Pasilassa. "Hyvinvointi on riippuvainen ajasta: tyytyväisyys menneeseen, toivo ja optimismi tulevaisuuden suhteen, lumo (flow) ja onnellisuus nykyisyydessä" ( Seligman et. co. 2000).

Aikasuunnittelun kohteena on sidotun ajan ja hallittavan ajan välinen suhde; ei ole nykyisin harvinaista, että työssäkäyvät kokevat, etteivät hallitse aikaa, ajasta on liian suuri osa sidottua aikaa (esim. työhön sidottua aikaa), jota emme pysty hallitsemaan.Ajan hallintaan vaikuttavat monet tekijät; kollektiivisina tekijöinä esim. työn ja perheen välinen jousto, yksilöllisinä tekijöinä oma asennoituminen, organisointikyky ja erilaisten ajan hallintaa helpottavien palveluiden käyttö.

Suomi ollut yhteiskuntavetoinen hyvinvointiyhteiskunta, mutta nyt muuttumassa markkinavetoiseksi, osallistavaksi kansalaisyhteiskunnaksi, jossa kansalaisten oma aktiivinen vaikuttaminen korostuu: lanserattiin käsite "osallistuva käyttäjä", jossa käyttäja osallistuu itse palvelujen tuottamiseen.

Aikapolitiikka on käsiteenä lähtöisin Italiasta 1980-luvulta, jolloin italialaiset naiset lähtivät työelämään ja tuli tarve organisoida yhteiskuntaa ja lähiyhteisöjä siten, että ne tukisivat yksilön kokeman ajan riittämistä. Aikapolitiikkaa tutkittu myös esim. Ranskassa ja Itävallassa. Tavoitteena eri ryhmien elämän laadun parantaminen osallistavalla aikasuunnittelulla; ihmiset pääsevät osallistumaan itse oman lähiympäristön suunnitteluun ( liikenne, virastojen tai yksityisten palveluiden aukiolojat yms).

Lähtökohtana eri palvelujentuottajien verkoistoituminen; useita palveluita samalta luukulta. Tämä helpottaa ajan käyttöä, arjen hallintaa, vähentää turhaa liikkumista jne. Italiassa on mm. suuri sairaala, jonka palvelutiskilta henkilökunta voi tilata ruokaa, elokuvaliput ja lastenhoitoapua. Yhteistyötä palvelujen tuottamisessa tekevät niin kunnalliset kun yksityisetkin tahot.

Tämä aikapolitiikka ja -suunnittelu on varmaan tulossa Suomeenkin, edellyttää verkostoitumista, kansalaisaktivismia. Mielenkiintoinen luento, tuki ajatusta ennakkoluulottoman, yli oman ammattialan verkostoitumisen tärkeydestä, joka voi poikia uusia palveluinnovaatioita.

Virta

perjantai 11. joulukuuta 2009

Ulla Maunu uusi aineisto lisätty
11.12.2009 10:33