Aamu kattojen yllä: projektityöhön virtaa vuorovaikutuksesta, 16.5.2014, järjestäjänä Procom ry

Aamu kattojen yllä on viestintäammattilaisten oman järjestön Procomin järjestämä tapahtumasarja. Aamujen aiheet vaihtelevat. 16.5. järjestetty tilaisuus on osa ProComin TEM Työelämä 2020 -yhteistyötä, jossa ProCom kehittää verkostonsa kanssa mobiilipeliä projektiitiimien vuorovaikutuksen tueksi. Mm. HAAGA-HELIA on ollut mukana ko. mobiilipelin kehittämisessä.


Tapahtuman tiedot
Tapahtuma
Kenet tapasit?

Procomin jäseniä

Kuka järjesti?

Procom


Sisältö ja ajatukset
Mitä aiheita käsiteltiin?

Projektityöhön virtaa vuorovaikutuksesta -tapahtumassa käsiteltiin projektityön organisoimista ja toteuttamista vuorovaikutuksen näkökulmasta. Pauliina Perttuli alusti tilaisuutta kertomalla lyhyesti mobiilipelistä, jota on testattu rakennusyhtiö Skanskassa ja jonka kehittämisessä myös HAAGA-HELIA on ollut mukana. Procomilaiset saavat vielä myöhemmin kokeilla itsekin ko. peliä. Vieressäni istui skanskalainen, joka kertoi että peli oli ollut kou-kuttava ja oli avannut monia keskusteluja testaajien kesken. Eli ainakin vuorovaikutuksen mahdollistajana ko. peli vaikuttaa toimivan.

Paikalla oli myös projektijohtaja Maria Hartikainen Suomalais-Venäläisestä Kauppakamarista. Hän on voittanut vuonna 2013 PRY:n vuoden nuori projektipäällikkö –kilpailun. Nyt hän osallistui viikon kestävään hyväntekeväisyysprojektikilpailuun, josta teki haastavan se, että kukaan kilpailuun osallistuvan tiimin jäsenistä ei tuntenut toisiaan etukäteen. Tutustuminen ja kilpailuesitykset piti tapahtua viikossa, oman työn ohella. Hartikainen kertoi, että projekti oli saanut hyvän alun kun ryhmä oli ensimmäisenä sopinut minkä kanavien kautta viestitään ja että mitä kanavia käytetään minkätyyppiseen viestintään.

Toinen puhuja oli Työterveyslaitoksella toimiva erikoistutkija Minna Janhonen, joka on tutkinut paljon miten verkostomaisesta toiminnasta saadaan sujuvaa. Hän kertoi, kuinka hänen tiimi parhaillaan tutkii rakennuttajan, taloyhtiön ja urakoitsijan välistä vuorovaikutusta ja viestintää. Aamu rytmitti aika ajoin käydyt ryhmäkeskustelut.

Millaisia ideoita, ajatuksia ja huomioita sinussa syntyi? Miten hyödyit?

Tutkin omassa opinnäytetyössäni sisäisen markkinoinnin organisoimista verkosto-organisaatiossa ja totesin sen olevan haastavaa. Oli virkistävää kuulla joskin projektityöskentelemisen näkökulmasta, millaisia ratkaisuja eri tahoilla on kokeiltu vuorovaikutuksen pa-rantamiseksi. Kävin tutustumassa myöhemmin Minna Janhosen suosittelemaan blogiin:http://unelmahautomo.blogspot.fi/search/label/Rajoja%20rikkova%20ty%C3%B6

Arviointi (1-5)
3

Virta

torstai 29. toukokuuta 2014

Maija Hyötyläinen uusi aineisto lisätty
29.5.2014 00:02