10.4.2014. Ben Furman & Mika D. Rubanovitsch: Valmenna itsesi onnistumaan.

Matti Lepistö

Keskusteluseminaari, jossa Furmanin ja Rubanovitschin johdattelemina pohdimme, miten jokainen voi olla oman itsensä sisäinen valmentaja ja miten omia vahvuuksia voidaan hyödyntää tavoitteiden saavuttamiseksi. Tämän taustalla on kysymys siitä, että käytetäänkö bisneksessä nykyään liikaa ulkopuolisia koutseja kertomaan miten toimia, sen sijaan että omatoimisesti ratkaisisimme ongelmamme.


Tapahtuman tiedot
Tapahtuma
Missä kävit?

Tennispalatsi, sali 1

Kuka järjesti?

Johtajatiimi.com


Sisältö ja ajatukset
Mitä aiheita käsiteltiin?

Opettelimme näkemään itsessämme vikojen sijaan vahvuuksia ja miten niitä voidaan parhaiten hyödyntää erilaisten tavoitteiden saavuttamiseksi, näkemään uusia mahdollisuuksia ja hyötyjä sekä itselle että muille.
Motivoimme itseämme miettimällä miksi asetettu tavoite on minulle tärkeä ja näkemään kokonaisvaltaisemmin mitä muuta hyötyä minun tavoitteestani on ja kenelle muille siitä on hyötyä. Tärkeää on nähdä oman elämän lisäksi muita osa-alueita, kuten perheen, ystävät ja työn ja miten tavoitteeni näitä hyödyttää.
Suunnittelimme miten yhdessä taustajoukkojen kanssa juhlistan tavoitteeni saavuttamista ja miten osoitan kiitollisuuttani niille, jotka ovat olleet osallisia projektin aikana. Furman toi esiin hienon ajatuksen, ”sitä saa, mistä kiittää”, korostamaan saadun tuen tärkeyden muistamista. Taustajoukoille on myös tärkeää kertoa tavoitteesta ja miten minua tulee kannustaa sen saavuttamiseksi lipsumisen hetkillä.
Itsensä johtamisen tärkeimpiä oivalluksia oli tavoitteen tekeminen näkyväksi, jolloin siitä tulee julkinen asia ja positiivinen julkinen paine kannustaa eteenpäin. Tällöin tukea, apua ja innostamista on helpompi saada muilta. Itsensä johtamiseen liittyy oleellisesti myös ajankäytön hallinta ja siinä auttaa yksinkertainen kirjanpito; miten aikani elämässä jakaantuu ja paljonko aikaa todellisuudessa käytetään tavoitteen eteen.
Kun oma tavoite on saavutettu, toisen ihmisen auttaminen vastaavanlaisen tavoitteen saavuttamiseksi siirtää oman onnistumisen tunteen toiselle. Kyse on mentoroinnista, oman tiedon siirtämisestä toiselle, toisen auttamisesta ja samalla oman osaamisen syventämisestä.
Lopuksi käsittelimme vielä stressin hallintaa, kyvystä oivaltaa missä taidossa on vielä parantamisen varaa. Tähän auttaa työn positiivisten puolien, työilon, etsiminen ja miten työstään voisi nauttia vielä enemmän. Koetko työssäsi onnistumisen iloa, miten?

Millaisia ideoita, ajatuksia ja huomioita sinussa syntyi? Miten hyödyit?

Positiivinen ajattelu vie eteenpäin, negatiivinen aiheuttaa sulkeutumista ja puolustusrefleksin. Muiden ihmisten auttaminen on mahdollisuus oppia myös itse.

Arviointi (1-5)
5

Virta

maanantai 15. syyskuuta 2014

Matti Lepistö aineisto päivitetty.

{ds}{fs}{public_access}{diff_changed}{fe}{old_value}{os}off{oe}{new_value}{ns}read{ne}{de}

15.9.2014 15:59
Matti Lepistö uusi aineisto lisätty
15.9.2014 15:17