7.10.2014 Vuokratyömessut, Vanha Ylioppilastalo, Helsinki

Matti Lepistö

Vuokratyövoimaa rekrytoiva tilaisuus, jossa tietoiskuja alaan ja työllistymiseen liittyen. Oma mielenkiinto ja aktiivisuus vuokratyövoimaa kohtaan.


Tapahtuman tiedot
Tapahtuma
Missä kävit?

Vanha Yo-talo

Kenet tapasit?

Henkilöstövuokrauspalveluiden edustajia

Kuka järjesti?

Auktorisointiyhtiö Reiluja Vuokratöitä Oy


Sisältö ja ajatukset
Mitä aiheita käsiteltiin?

Vuokratyömessuilla kävin vuokratyötä koskevan opinnäytetyöni vuoksi. Messuilla oli esillä monia vuokratyövoimaa välittäviä yrityksiä esittelemässä toimintaansa ja rekrytoimassa uusia työntekijöitä. Henkilöstöpalveluyritykset edustivat monia eri aloja, teollisuudesta ravintola-alaan. Ennen messuja oli pidetty seminaari, jossa oli pohdittu yritysten ja henkilöstöpalveluyritysten kesken joustavia ja reiluja työn tekemisen muotoja ja pelisääntöjä. Lisäksi oli julkistettu vuokratyöntekijätutkimuksen tulokset.
Messuilla oli erilaisia tietoiskuja, joissa käsiteltiin vuokratyötä erilaisin teemoin. Eri yritysten edustajat kertoivat muun muassa vuokratyön hyvistä käytännöistä, vuokratyön reiluudesta, työhaastatteluissa onnistumisesta, rekrytointikonsultin kanssa tehtävästä urasuunnittelusta sekä vuokratyön kautta saatavista mahdollisuuksista työelämään.
Sain messuilta paljon tietoa irti alan nykytilanteesta, monet henkilöstöpalveluyritysten edustajat mainitsivat tietynlaisen varovaisuuden mentaliteetin tällä hetkellä. Nykyisessä taloustilanteessa käyttäjäyritykset karttavat riskejä, eivätkä halua tehdä kallista ja aikaavievää rekrytointia ja palkata työntekijää suoraan omille palkkalistoille, vaan mieluummin he ottavat työntekijän henkilöstöpalveluyrityksen kautta ”näyttämään kyntensä” ja sitä kautta varmistavat tekijän pätevyyden työhön. Tämä tietää henkilöstövuokrausyrityksille töitä. Taloustilanteen parantuessa yleensä vuokrausten tarve vähenee ja yritykset tekevät pidempiaikaisia työsopimuksia.
Toinen nykyhetken vallitseva tilanne on vuokrauskeikkojen tuntimäärien lyhentyminen entisestä. Aikaisemmin keskimäärin esimerkiksi kolme kuukautta kestänyt vuokratyösuhde saattaa nyt kestää vain kuukauden tai tuntimäärät yksittäisiltä työpäiviltä vähentyneet. Lyhyet, 4-6 tunnin, työvuorot ovat lisääntyneet ja tämä toisaalta pakottaa ja toisaalta mahdollistaa vuokratyöntekijän työskentelyn kahdessakin työpaikassa saman päivän aikana. Kaiken kaikkiaan vuokratekijöille on tällä hetkellä tarvetta ja varsinkin erikoisosaajat, esimerkiksi vatitarjoilijat, ovat täystyöllistettyjä.

Millaisia ideoita, ajatuksia ja huomioita sinussa syntyi? Miten hyödyit?

Hyviä keskusteluita henkilöstöä vuokraavien yritysten edustajien kanssa, jotka antoivat hyviä näkökulmia opinnäytetyötäni varten. Tietoiskut olivat enimmäkseen nuoremmille, vähän työkokemusta omaaville hakijoille.
Keskustelut jäivät yksipuolisesti "myyvän" osapuolen kanssa käydyiksi, joten vuokratyötä tekevien näkökulma jäi kuulematta.

Arviointi (1-5)
4

Virta

keskiviikko 22. lokakuuta 2014

Matti Lepistö uusi aineisto lisätty
22.10.2014 16:44